Psycholoog Maastricht Psychologiepraktijk Marly Senden


Alexander Battalaan 51/Mergelweg 47 6212 XA Maastricht
043 208 2008 Klik om te bellen

Over Psycholoog Maastricht Psychologiepraktijk Marly Senden

Welkom in onze kleinschalige particuliere praktijk in Maastricht voor psychologische behandeling: individueel, gezin en relatietherapie. De praktijk bestaat sinds 2010. Er zijn twee locaties: in Centrum-Wyck, vlakbij het station, en in de wijk Sint-Pieter.

Privacy en kwaliteit staan voorop. Een verwijzing is niet nodig en wij hebben geen wachtlijsten. Afspraken zijn ook 's avonds en op zaterdag mogelijk.

Het eerste gesprek is een individueel intake gesprek, ook bij relatietherapie. Je kunt terecht voor stemmings- en angstklachten, trauma, relatieproblemen, zingevingsproblemen, werkgerelateerde problematiek, piekeren, slaapproblemen, weinig zelfvertrouwen, perfectionistisch zijn, rouwverwerking, last van irritaties, studieproblemen, fobieën, hoog sensitiviteit, stressklachten, problemen in het (samengestelde) gezin of relatietwijfels.

Bij aanvang van relatietherapie ontvang je gratis het boek "Bij twijfel zeker doen" met veel handvaten, casuistiek en praktische theorie voor mensen met relatieproblemen of twijfels over hun relatie.

Wij werken regulier, maar holistisch; het gaat om het geheel van klachten of dingen waar je tegenaan loopt en niet om een diagnose waar we dan niet van af zouden kunnen wijken; op die manier krijg je echt een traject op maat voor jou of jullie.

In onze praktijk heerst een ontspannen sfeer waar mensen zich snel op hun gemak voelen. Het eerste gesprek vinden mensen vaak toch spannend, maar steeds weer horen we hoe mensen zich snel op hun gemak voelen.

Ten opzichte van de grote instellingen onderscheiden we ons door privacy (ook van gegevens), een wachttijd van hooguit enkele weken, terecht kunnen zonder verwijzing en afspraken buiten kantoortijden. Daarom betaal je zelf de kosten en kunt die declareren bij een zorgverzekering als je een aanvullende verzekering hebt.

Je bent van harte welkom.

Welcome to our small-scale private practice in Maastricht for psychological treatment: individual, family and relationship therapy. The practice exists since 2010. There are two locations: in Centrum-Wyck, near the station, and in the Sint-Pieter district.

Privacy and quality are paramount. A referral is not necessary and we do not have waiting lists. Appointments are also possible in the evening and on Saturdays.

The first meeting is an individual intake meeting, also for relationship therapy. You can come for mood and anxiety complaints, trauma, relationship problems, meaning problems, work-related problems, worrying, sleeping problems, low self-confidence, being a perfectionist, mourning problems, suffering from irritations, study problems, phobias, high sensitivity, stress complaints, problems in the (composite) family or relationship doubts.

We work regularly, but holistically; it concerns the whole of complaints or things you encounter and not a diagnosis from which we would not be able to deviate; that way you really get tailor-made therapy.

There is a relaxed atmosphere in our practice where people quickly feel at ease. People often find the first conversation exciting, but time and time again we hear how people quickly feel at ease.

Compared to the large institutions, we distinguish ourselves through privacy (including data), a waiting time of a few weeks at the most, being able to go without a referral and appointments outside office hours. That is why you pay the costs yourself and can claim them from a health insurance policy if you have additional insurance.

You are most welcome.

Foto's

drs. Marly Senden, Psycholoog NIP en praktijkhouder

Psycholoog Maastricht Psychologiepraktijk Marly Senden in het kort

Psycholoog NIP

Ja

Soort psycholoog

Arbeids- en organisatiepsycholoog
Eerstelijnspsycholoog
Kinder- en jeugdpsycholoog
Seksuoloog
Systeemtherapeut

Lid van

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
Rbcz

Afspraak ’s avonds mogelijk

Ja

Soort praktijk

Groepspraktijk
Praktijk aan huis
Zelfstandige praktijk

Therapieën / trainingen

Angst therapie
Cognitieve gedragstherapie
Depressie therapie
Emdr
Gedragstherapie
Gesprekstherapie
Hypnotherapie
Regressietherapie
Relatietherapie
RET-therapie
Schrijftherapie
Sociale vaardigheidstraining
Speltherapie
Systeemtherapie
Trauma therapie

Artikelen

Faalangst Psycholoog Maastricht

Faalangst betekent letterlijk dat je bang bent om te falen of te mislukken. Het is dus angst die optreedt als je iets moet doen waarbij je een prestatie moet leveren en waarbij je het gevoel hebt te kunnen...

Onze locatie

Psycholoog Maastricht Psychologiepraktijk Marly Senden


Alexander Battalaan 51/Mergelweg 47 6212 XA Maastricht
043 208 2008 Klik om te bellen